Ліквідація бізнесу та закриття ТОВ: правила та поради

Якщо власник, або група власників, вирішила закрити бізнес, потрібно виконати цілу низку обов’язкових процедур. Вони пов’язані зі звітністю у податкових, Пенсійному фонді, дотриманні прав найманих працівників.

Якщо проводиться ліквідація ТОВ, тоді усі ці формальності, зазначені у законі, повинні дотримуватися.

Правила

Існує можливість самостійного закриття ТОВ. При проведенні процедури дотримуються етапи та конкретні дії, серед яких виділяють:

Власник юридичної особи зобов’язаний повідомити за три дні органу державної реєстрації. Надається паспорт власника ТОВ, оригінал чи копію, засвідчену нотаріусом, протоколу зборів акціонерів, де було ухвалено рішення.

Якщо компанії є наймані працівники, то за три місяці до ліквідації, ця інформація доводиться до галузевої профспілки. Самі працівники повідомляються письмово, під розпис за 60 днів до дати закриття ТОВ. Одночасно повідомляється державна служба зайнятості.

У разі звільнення працівникам виплачується середньомісячна зарплата, список фактично звільнених передається до служби зайнятості.

На зборах акціонерів оформляється протокол про ліквідацію, до нього вноситься ім’я людини, яка відповідатиме за процес.

Публікується інформація про майбутню ліквідацію, сповіщаються кредитори. Це робиться у строк від шести до двох місяців до дати закриття компанії.

До податкової служби подаються всі відомості та узгоджується план проведення позачергових перевірок. Також подається інформація до Пенсійного фонду. Це робиться протягом трьох днів після ухвалення рішення про ліквідацію.

Закриваються всі поточні рахунки, крім одного, який слугуватиме процедурі ліквідації.

Проводиться розрахунок із кредиторами, постачальниками.

Проводиться сторонній аудит щодо оцінки майна та інших активів підприємства, організації.

Після розрахунків за всіма боргами створюється ліквідаційний акт. Якщо коштів для розрахунків не вистачає, подається заява про банкрутство.

Якщо зроблено всі розрахунки, і залишаються активи на балансі, вони можуть бути продані та кошти поділені між акціонерами.

До державного реєстру вносяться відомості про ліквідацію ТОВ.

Поради

При проведенні процесу ліквідації обов’язково розрахуватися з усіма державними інстанціями, потім із заборгованостей із кредиторами та постачальниками. Їх потрібно попередити в обов’язковому порядку, інакше вони можуть висунути позов за звинуваченням у шахрайстві.